Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 1
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 1

Recital 1

(1) Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka temeljno je pravo.

Člankom 8.

stavkom 1.

Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16.

stavkom 1.

Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđuje se da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

(1) The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right.

Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.

Vezani tekstovi
Povezani članci Smjernice i sudska praksa Ostavite komentar
Povezani članci Smjernice i sudska praksa Ostavite komentar
[js-disqus]