Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 100
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 100

Recital 100

(100) Kako bi se povećala transparentnost i usklađenost s ovom Uredbom, trebalo bi se poticati uvođenje mehanizama certificiranja te pečata i oznaka za zaštitu podataka, što bi ispitanicima omogućilo brzu procjenu razine zaštite podataka za relevantne proizvode i usluge.

(100) In order to enhance transparency and compliance with this Regulation, the establishment of certification mechanisms and data protection seals and marks should be encouraged, allowing data subjects to quickly assess the level of data protection of relevant products and services.