Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 107
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 107

Recital 107

(107) Komisija može utvrditi da treća zemlja, područje ili posebni sektor u trećoj zemlji, ili međunarodna organizacija više ne osiguravaju primjereni stupanj zaštite podataka.

Stoga bi se prijenos osobnih podataka u tu treću zemlju ili međunarodnu organizaciju trebao zabraniti, osim ako su ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe koji se odnose na prijenose koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama, uključujući obvezujuća korporativna pravila, te odstupanja za posebne situacije.

U tom slučaju trebalo bi predvidjeti savjetovanje između Komisije i takvih trećih zemalja ili međunarodnih organizacija.

Komisija bi trebala pravodobno obavijestiti treću državu ili međunarodnu organizaciju o razlozima i započeti savjetovanja s njom kako bi se riješila situacija.

(107) The Commission may recognise that a third country, a territory or a specified sector within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of data protection.

Consequently the transfer of personal data to that third country or international organisation should be prohibited, unless the requirements in this Regulation relating to transfers subject to appropriate safeguards, including binding corporate rules, and derogations for specific situations are fulfilled.

In that case, provision should be made for consultations between the Commission and such third countries or international organisations.

The Commission should, in a timely manner, inform the third country or international organisation of the reasons and enter into consultations with it in order to remedy the situation.