Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 64
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 64

Recital 64

(64) Voditelj obrade trebao bi se koristiti svim razumnim mjerama kako bi utvrdio identitet ispitanika koji traži pristup, a osobito u okviru internetskih usluga i mrežnih identifikatora.

Voditelj obrade ne bi smio pohraniti osobne podatke samo zato da bi mogao odgovoriti na moguće zahtjeve.

(64) The controller should use all reasonable measures to verify the identity of a data subject who requests access, in particular in the context of online services and online identifiers.

A controller should not retain personal data for the sole purpose of being able to react to potential requests.