Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 167
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 167

Recital 167

(167) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisija kada je to predviđeno ovom Uredbom.

Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br.

182/2011.

U tom kontekstu Komisija bi trebala razmotriti posebne mjere za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća.

(167) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission when provided for by this Regulation.

Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011.

In that context, the Commission should consider specific measures for micro, small and medium-sized enterprises.