Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 55
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 55

Recital 55

(55) Osim toga, obrada osobnih podataka koju na temelju odredaba ustavnog prava ili međunarodnog javnog prava obavljaju službena tijela radi postizanja ciljeva službeno priznatih vjerskih udruženja, provodi se na temelju javnog interesa.

(55) Moreover, the processing of personal data by official authorities for the purpose of achieving the aims, laid down by constitutional law or by international public law, of officially recognised religious associations, is carried out on grounds of public interest.