Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 18
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 18

Recital 18

(18) Ova se Uredba ne primjenjuje na obradu osobnih podataka koju fizičke osobe obavljaju u okviru isključivo osobne ili kućne aktivnosti te stoga nije povezana s profesionalnom ili komercijalnom djelatnošću.

U osobne ili kućne aktivnosti može se ubrajati korespondencija i posjedovanje adresa ili društveno umrežavanje te internetske aktivnosti poduzete u kontekstu takvih aktivnosti.

Međutim, ova se Uredba primjenjuje na voditelje obrade ili izvršitelje obrade koji pružaju sredstva za obradu osobnih podataka za takve osobne ili kućne aktivnosti.

(18) This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity.

Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities.

However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.