Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 165
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 165

Recital 165

(165) Ovom Uredbom poštuje se i ne dovodi se u pitanje status crkava i vjerskih udruženja ili zajednica u državama članicama prema postojećem ustavnom pravu, kako je priznato člankom 17.

UFEU-a.

(165) This Regulation respects and does not prejudice the status under existing constitutional law of churches and religious associations or communities in the Member States, as recognised in Article 17 TFEU.