Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 118
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 118

Recital 118

(118) Neovisnost nadzornih tijela ne bi trebala značiti da se nadzorna tijela ne smiju podvrgnuti mehanizmu nadzora ili praćenja u vezi s financijskim izdacima ili sudskom preispitivanju.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.