Navigacija
GDPR > Članak 67.. Razmjena informacija
Preuzmite PDF

Članak 67. GDPR. Razmjena informacija

Article 67 GDPR. Exchange of information

Komisija može donijeti provedbene akte općeg područja primjene radi određivanja aranžmana za razmjenu informacija između nadzornih tijela elektroničkim putem i između nadzornih tijela i Odbora, osobito standardiziranog formata iz članka 64.

The Commission may adopt implementing acts of general scope in order to specify the arrangements for the exchange of information by electronic means between supervisory authorities, and between supervisory authorities and the Board, in particular the standardised format referred to in Article 64.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u članku 93. stavku 2.

Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

Vezani tekstovi