Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 120
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 120

Recital 120

(120) Svako nadzorno tijelo trebalo bi imati na raspolaganju financijske i ljudske resurse, prostorije i infrastrukturu, potrebne za djelotvorno izvršavanje njihovih zadaća, uključujući one povezane s uzajamnom pomoći i suradnjom s drugim nadzornim tijelima u Uniji.

Svako nadzorno tijelo trebalo bi imati odvojeni, javni godišnji proračun koji može biti dio ukupnog državnog ili nacionalnog proračuna.

(120) Each supervisory authority should be provided with the financial and human resources, premises and infrastructure necessary for the effective performance of their tasks, including those related to mutual assistance and cooperation with other supervisory authorities throughout the Union.

Each supervisory authority should have a separate, public annual budget, which may be part of the overall state or national budget.