Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 140
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 140

Recital 140

(140) Odboru bi trebalo pomagati tajništvo koje osigurava Europski nadzornik za zaštitu podataka.

Osoblje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koje sudjeluje u izvršavanju zadaća povjerenih Odboru temeljem ove Uredbe trebalo bi biti odgovorno predsjedniku Odbora te svoje zadaće obavljati isključivo prema njegovim uputama.

(140) The Board should be assisted by a secretariat provided by the European Data Protection Supervisor.

The staff of the European Data Protection Supervisor involved in carrying out the tasks conferred on the Board by this Regulation should perform its tasks exclusively under the instructions of, and report to, the Chair of the Board.