Navigacija
GDPR > Uvodna izjava 28
Preuzmite PDF

Uvodna izjava 28

Recital 28

(28) Primjena pseudonimizacije na osobne podatke može smanjiti rizike za dotične ispitanike i pomoći voditeljima obrade i izvršiteljima obrade u ispunjavanju njihovih obveza u vezi sa zaštitom podataka.

Izričitim uvođenjem „pseudonimizacije” ovom se Uredbom ne namjerava isključiti bilo koje druge mjere za zaštitu podataka.

(28) The application of pseudonymisation to personal data can reduce the risks to the data subjects concerned and help controllers and processors to meet their data-protection obligations.

The explicit introduction of ‘pseudonymisation’ in this Regulation is not intended to preclude any other measures of data protection.