Nawigacja
RODO > Motyw 112
Pobierz jako plik PDF

Motyw 112

Recital 112

(112) Wyj膮tki te powinny mie膰 w szczeg贸lno艣ci zastosowanie do przekazywania danych wymaganego i niezb臋dnego z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego, na przyk艂ad do mi臋dzynarodowej wymiany danych mi臋dzy organami ds.

konkurencji, organami podatkowymi lub celnymi, organami nadzoru finansowego, s艂u偶bami odpowiedzialnymi za sprawy zabezpieczenia spo艂ecznego lub za zdrowie publiczne, na przyk艂ad w przypadku ustalania kontakt贸w zaka藕nych w razie chor贸b zaka藕nych lub w celu zmniejszenia lub wyeliminowania dopingu w sporcie.

Przekazywanie danych osobowych nale偶y uzna膰 za zgodne z prawem r贸wnie偶 w przypadkach, gdy jest niezb臋dne w celu ochrony interesu, kt贸ry ma istotne znaczenie dla 偶ywotnych interes贸w osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub innej osoby, w tym integralno艣ci fizycznej lub 偶ycia, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, nie jest w stanie wyrazi膰 zgody.

W razie braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia ochrony prawo Unii lub prawo pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶e z uwagi na wa偶ne wzgl臋dy interesu publicznego wyra藕nie nak艂ada膰 ograniczenia na przekazywanie konkretnych kategorii danych do pa艅stwa trzeciego lub organizacji mi臋dzynarodowej.

O takich przepisach pa艅stwa cz艂onkowskie powinny powiadomi膰 Komisj臋.

Ka偶de przekazanie danych osobowych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, b臋d膮cej fizycznie lub prawnie niezdoln膮 do wyra偶enia zgody, do mi臋dzynarodowej organizacji humanitarnej, aby mog艂a wykona膰 zadanie na艂o偶one na ni膮 konwencjami genewskimi lub by mog艂a spe艂ni膰 wymogi mi臋dzynarodowego prawa humanitarnego maj膮cego zastosowanie w konfliktach zbrojnych, mo偶na uzna膰 za niezb臋dne z uwagi na wa偶ny wzgl膮d interesu publicznego lub za le偶膮ce w 偶ywotnym interesie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

(112) Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between competition authorities, tax or customs administrations, between financial supervisory authorities, between services competent for social security matters, or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport.

A transfer of personal data should also be regarded as lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the data subject’s or another person’s vital interests, including physical integrity or life, if the data subject is incapable of giving consent.

In the absence of an adequacy decision, Union or Member聽State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of data to a third country or an international organisation.

Member聽States should notify such provisions to the Commission.

Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.