Навігація
GDPR > Преамбула 112
Завантажити в PDF

Преамбула 112

Recital 112

(112) Такі відступи необхідно, зокрема, застосовувати до передавання даних, що є необхідним для важливих цілей суспільного інтересу, наприклад у випадках міжнародного обміну даними між компетентними органами, податковими чи митними відомствами, між органами фінансового нагляду, між службами, що займаються питаннями соціального забезпечення або охорони суспільного здоров’я, наприклад у випадку відстеження контактів осіб з інфекційними захворюваннями чи для того, щоб зменшити та/або викорінити допінг у спорті.

Опрацювання персональних даних необхідно також розглядати як законне у випадку, коли необхідно захистити інтерес, що є істотним для життєво важливих інтересів суб’єкта даних або іншої особи, в тому числі, фізичну недоторканність або життя, якщо суб’єкт даних не спроможний надати згоду.

За відсутності рішення про відповідність, нормативно-правовий акт Союзу чи держави-члена може, для важливих цілей суспільного інтересу, чітко встановлювати обмеження на передавання спеціальних категорій даних до третьої країни чи міжнародної організації.

Держави-члени повинні повідомляти Комісію про такі положення.

Будь-яке передавання персональних даних суб’єкта даних, який є фізично чи юридично неспроможним надати згоду, до міжнародної гуманітарної організації з метою виконання завдання, покладеного Женевськими конвенціями, чи забезпечення відповідності нормам міжнародного гуманітарного права, застосовного в збройних конфліктах, можна вважати необхідним для важливих цілей суспільного інтересу або через те, що це відповідає життєво важливим інтересам суб’єкта даних.

(112) Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between competition authorities, tax or customs administrations, between financial supervisory authorities, between services competent for social security matters, or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport.

A transfer of personal data should also be regarded as lawful where it is necessary to protect an interest which is essential for the data subject’s or another person’s vital interests, including physical integrity or life, if the data subject is incapable of giving consent.

In the absence of an adequacy decision, Union or Member State law may, for important reasons of public interest, expressly set limits to the transfer of specific categories of data to a third country or an international organisation.

Member States should notify such provisions to the Commission.

Any transfer to an international humanitarian organisation of personal data of a data subject who is physically or legally incapable of giving consent, with a view to accomplishing a task incumbent under the Geneva Conventions or to complying with international humanitarian law applicable in armed conflicts, could be considered to be necessary for an important reason of public interest or because it is in the vital interest of the data subject.