Nawigacja
RODO > Motyw 113
Pobierz jako plik PDF

Motyw 113

Recital 113

(113) Przekazanie, kt贸re mo偶na uzna膰 za niepowtarzaj膮ce si臋 i dotycz膮ce tylko ograniczonej liczby os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, mo偶e by膰 tak偶e dopuszczalne ze wzgl臋du na wa偶ne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, o ile charakteru nadrz臋dnego nie maj膮 interesy lub prawa i wolno艣ci osoby, kt贸rej dane dotycz膮, i administrator oceni艂 wszelkie okoliczno艣ci zwi膮zane z przekazaniem danych.

Administrator powinien zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na charakter danych osobowych, cel i czas trwania proponowanej operacji przetwarzania lub proponowanych operacji przetwarzania oraz na sytuacj臋 w pa艅stwie pochodzenia, pa艅stwie trzecim i pa艅stwie ostatecznego przeznaczenia, a tak偶e powinien zapewni膰 odpowiednie zabezpieczenia poszanowania podstawowych praw i wolno艣ci os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Takie przekazanie powinno by膰 dopuszczalne w nielicznych przypadkach 鈥 gdy nie ma zastosowania 偶adna z pozosta艂ych podstaw umo偶liwiaj膮cych przekazanie.

Gdy chodzi o cele bada艅 naukowych lub historycznych lub cele statystyczne, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 uzasadnione oczekiwania spo艂eczne co do rozwoju wiedzy.

Administrator powinien informowa膰 o przekazaniu organ nadzorczy oraz osob臋, kt贸rej dane dotycz膮.

(113) Transfers which can be qualified as not repetitive and that only concern a limited number of data subjects, could also be possible for the purposes of the compelling legitimate interests pursued by the controller, when those interests are not overridden by the interests or rights and freedoms of the data subject and when the controller has assessed all the circumstances surrounding the data transfer.

The controller should give particular consideration to the nature of the personal data, the purpose and duration of the proposed processing operation or operations, as well as the situation in the country of origin, the third country and the country of final destination, and should provide suitable safeguards to protect fundamental rights and freedoms of natural persons with regard to the processing of their personal data.

Such transfers should be possible only in residual cases where none of the other grounds for transfer are applicable.

For scientific or historical research purposes or statistical purposes, the legitimate expectations of society for an increase of knowledge should be taken into consideration.

The controller should inform the supervisory authority and the data subject about the transfer.