Nawigacja
RODO > Motyw 159
Pobierz jako plik PDF

Motyw 159

Recital 159

(159) Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane do cel贸w bada艅 naukowych, niniejsze rozporz膮dzenie powinno mie膰 zastosowanie tak偶e do takiego przetwarzania.

W niniejszym rozporz膮dzeniu przetwarzanie danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych nale偶y interpretowa膰 szeroko, obejmuj膮c tym poj臋ciem na przyk艂ad rozw贸j technologiczny i demonstracj臋, badania podstawowe, badania stosowane oraz badania finansowane ze 艣rodk贸w prywatnych.

Ponadto nale偶y uwzgl臋dni膰 cel Unii okre艣lony w art.

179 ust.

1 TFUE, kt贸rym jest utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej.

Wyra偶enie 鈥瀌o cel贸w bada艅 naukowych鈥 powinno obejmowa膰 tak偶e badania prowadzone w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

Z uwagi na specyfik臋 przetwarzania danych osobowych do cel贸w bada艅 naukowych zastosowanie powinny mie膰 specjalne warunki, w szczeg贸lno艣ci w odniesieniu do publikacji lub innego ujawniania danych osobowych w kontek艣cie cel贸w bada艅 naukowych.

Je偶eli wynik bada艅 naukowych, w szczeg贸lno艣ci w kontek艣cie zdrowotnym, uzasadnia dalsze 艣rodki w interesie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, do 艣rodk贸w tych powinny mie膰 zastosowanie przepisy og贸lne niniejszego rozporz膮dzenia.

(159) Where personal data are processed for scientific research purposes, this Regulation should also apply to that processing.

For the purposes of this Regulation, the processing of personal data for scientific research purposes should be interpreted in a broad manner including for example technological development and demonstration, fundamental research, applied research and privately funded research.

In addition, it should take into account the Union’s objective under Article聽179(1) TFEU of achieving a European Research Area.

Scientific research purposes should also include studies conducted in the public interest in the area of public health.

To meet the specificities of processing personal data for scientific research purposes, specific conditions should apply in particular as regards the publication or otherwise disclosure of personal data in the context of scientific research purposes.

If the result of scientific research in particular in the health context gives reason for further measures in the interest of the data subject, the general rules of this Regulation should apply in view of those measures.