Nawigacja
RODO > Motyw 150
Pobierz jako plik PDF

Motyw 150

Recital 150

(150) W celu wzmocnienia i zharmonizowania sankcji administracyjnych za naruszenie niniejszego rozporz膮dzenia ka偶dy organ nadzorczy powinien by膰 uprawniony do nak艂adania administracyjnych kar pieni臋偶nych.

W niniejszym rozporz膮dzeniu nale偶y wymieni膰 rodzaje narusze艅 oraz wskaza膰 g贸rn膮 granic臋 i kryteria ustalania zwi膮zanych z nimi administracyjnych kar pieni臋偶nych, kt贸re w艂a艣ciwy organ nadzorczy powinien okre艣la膰 indywidualnie dla ka偶dego przypadku z uwzgl臋dnieniem wszystkich stosownych okoliczno艣ci danej sytuacji, z nale偶ytym uwzgl臋dnieniem w szczeg贸lno艣ci charakteru, wagi, czasu trwania naruszenia i jego konsekwencji, a tak偶e 艣rodk贸w podj臋tych w celu zastosowania si臋 do obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z niniejszego rozporz膮dzenia oraz w celu zapobie偶enia konsekwencjom naruszenia lub w celu zminimalizowania tych konsekwencji.

Je偶eli administracyjna kara pieni臋偶na jest nak艂adana na przedsi臋biorstwo, to 鈥瀙rzedsi臋biorstwo鈥 nale偶y do tych cel贸w rozumie膰 zgodnie z art.

101 i 102 TFUE.

Je偶eli administracyjna kara pieni臋偶na jest nak艂adana na osob臋 nieb臋d膮c膮 przedsi臋biorstwem, organ nadzorczy, ustalaj膮c w艂a艣ciw膮 wysoko艣膰 kary pieni臋偶nej, powinien wzi膮膰 pod uwag臋 og贸lny poziom dochod贸w w danym pa艅stwie cz艂onkowskim oraz sytuacj臋 ekonomiczn膮 tej osoby.

Aby wspiera膰 sp贸jne stosowanie administracyjnych kar pieni臋偶nych, mo偶na tak偶e u偶y膰 mechanizmu sp贸jno艣ci.

Pa艅stwa cz艂onkowskie powinny okre艣li膰, czy i w jakim zakresie administracyjnym karom pieni臋偶nym powinny podlega膰 organy publiczne.

Na艂o偶enie administracyjnej kary pieni臋偶nej lub wydanie ostrze偶enia nie wp艂ywa na stosowanie innych uprawnie艅 organ贸w nadzorczych ani innych sankcji na mocy niniejszego rozporz膮dzenia.

(150) In order to strengthen and harmonise administrative penalties for infringements of this Regulation, each supervisory authority should have the power to impose administrative fines.

This Regulation should indicate infringements and the upper limit and criteria for setting the related administrative fines, which should be determined by the competent supervisory authority in each individual case, taking into account all relevant circumstances of the specific situation, with due regard in particular to the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences and the measures taken to ensure compliance with the obligations under this Regulation and to prevent or mitigate the consequences of the infringement.

Where administrative fines are imposed on an undertaking, an undertaking should be understood to be an undertaking in accordance with Articles聽101 and 102 TFEU for those purposes.

Where administrative fines are imposed on persons that are not an undertaking, the supervisory authority should take account of the general level of income in the Member State as well as the economic situation of the person in considering the appropriate amount of the fine.

The consistency mechanism may also be used to promote a consistent application of administrative fines.

It should be for the Member States to determine whether and to which extent public authorities should be subject to administrative fines.

Imposing an administrative fine or giving a warning does not affect the application of other powers of the supervisory authorities or of other penalties under this Regulation.