Nawigacja
RODO > Motyw 102
Pobierz jako plik PDF

Motyw 102

Recital 102

(102) Niniejsze rozporz膮dzenie pozostaje bez uszczerbku dla um贸w mi臋dzynarodowych mi臋dzy Uni膮 a pa艅stwami trzecimi reguluj膮cych przekazywanie danych osobowych, w tym zawieraj膮cych odpowiednie zabezpieczania dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

Pa艅stwa cz艂onkowskie mog膮 zawiera膰 umowy mi臋dzynarodowe przewiduj膮ce m.

in.

przekazywanie danych osobowych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych, o ile umowy takie nie wp艂ywaj膮 na niniejsze rozporz膮dzenie ani na inne przepisy prawa Unii i o ile przewiduj膮 odpowiedni stopie艅 ochrony podstawowych praw os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

(102) This Regulation is without prejudice to international agreements concluded between the Union and third countries regulating the transfer of personal data including appropriate safeguards for the data subjects.

Member States may conclude international agreements which involve the transfer of personal data to third countries or international organisations, as far as such agreements do not affect this Regulation or any other provisions of Union law and include an appropriate level of protection for the fundamental rights of the data subjects.