Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 18
Prenos PDF

Uvodna izjava 18

Recital 18

(18) Ta uredba se ne uporablja za obdelavo osebnih podatkov s strani fizične osebe v okviru izključno osebne ali domače dejavnosti ter s tem brez povezave s poklicno ali komercialno dejavnostjo.

Osebne ali domače dejavnosti bi lahko vključevale korespondenco in seznam naslovov ali dejavnosti na socialnih omrežjih in na spletu v okviru tovrstnih dejavnosti.

Ta uredba pa se uporablja za upravljavce ali obdelovalce, ki zagotavljajo sredstva za obdelavo osebnih podatkov za take osebne ali domače dejavnosti.

(18) This Regulation does not apply to the processing of personal data by a natural person in the course of a purely personal or household activity and thus with no connection to a professional or commercial activity.

Personal or household activities could include correspondence and the holding of addresses, or social networking and online activity undertaken within the context of such activities.

However, this Regulation applies to controllers or processors which provide the means for processing personal data for such personal or household activities.