Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 27
Prenos PDF

Uvodna izjava 27

Recital 27

(27) Ta uredba se ne uporablja za osebne podatke umrlih oseb.

Države članice lahko določijo pravila za obdelavo osebnih podatkov umrlih oseb.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.