Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 118
Prenos PDF

Uvodna izjava 118

Recital 118

(118) Neodvisnost nadzornih organov ne bi smela pomeniti, da ti organi ne morejo biti predmet nadzornih ali spremljevalnih mehanizmov v zvezi z njihovimi finančnimi odhodki ali sodnimi presojami.

(118) The independence of supervisory authorities should not mean that the supervisory authorities cannot be subject to control or monitoring mechanisms regarding their financial expenditure or to judicial review.