Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 152
Prenos PDF

Uvodna izjava 152

Recital 152

(152) Kadar ta uredba ne zagotavlja harmonizacije upravnih kazni ali po potrebi v drugih primerih, denimo v primeru hudih kršitev te uredbe, bi morale države članice uporabiti sistem, ki zagotavlja učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni.

Narava takšnih kazni, kazenskih ali upravnih, bi morala biti določena s pravom držav članic.

(152) Where this Regulation does not harmonise administrative penalties or where necessary in other cases, for example in cases of serious infringements of this Regulation, Member States should implement a system which provides for effective, proportionate and dissuasive penalties.

The nature of such penalties, criminal or administrative, should be determined by Member State law.