Navigacija
SUVP (GDPR) > Člen 19. Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave
Prenos PDF

Člen 19 SUVP (GDPR). Obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Article 19 GDPR. Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing

Upravljavec vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporoči vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave v skladu s členom 16, členom 17(1) in členom 18, razen če se to izkaže za nemogoče ali vključuje nesorazmeren napor. Upravljavec o teh uporabnikih obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, če ta posameznik tako zahteva.

The controller shall communicate any rectification or erasure of personal data or restriction of processing carried out in accordance with Article 16, Article 17(1) and Article 18 to each recipient to whom the personal data have been disclosed, unless this proves impossible or involves disproportionate effort. The controller shall inform the data subject about those recipients if the data subject requests it.

Povezana besedila
Komentar ISO 27701 Smernice in sodna praksa Pustite komentar
Komentar

(EN) Article 19 includes a notification obligation, which should not be confused with the specific personal data breach notification obligation (article 33). It is a mechanism that gives full effect to other provisions of the General Data Protection Regulation, ensuring that third parties are informed about actions taken by the controller regarding personal data (recital 66).

(EN) […]


to read the full text

(EN) Author
Louis-Philippe Gratton
(EN) Louis-Philippe Gratton PhD, LLM
(EN) Privacy Expert
ISO 27701

(EN) ISO/IEC 27701, adopted in 2019, added additional ISO/IEC 27002 guidance for PII controllers.

Here is the relevant paragraph to article 19 GDPR:

7.3.7 PII controllers’ obligations to inform third parties

Control

The organization should inform third parties with whom PII has been shared of any modification, withdrawal or objections pertaining to the shared PII, and implement appropriate policies, procedures and/or mechanisms to do so.

Implementation guidance

The organization should take appropriate steps, bearing in mind the available technology, to inform third parties of any modification or withdrawal of consent, or objections pertaining to the shared PII.

(EN) […]


to read the full text

Smernice in sodna praksa Pustite komentar
[js-disqus]