Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 6
Prenos PDF

Uvodna izjava 6

Recital 6

(6) Hiter tehnološki razvoj in globalizacija sta prinesla nove izzive za varstvo osebnih podatkov.

Obseg zbiranja in izmenjave osebnih podatkov se je bistveno povečal.

Tehnologija zasebnim podjetjem in javnim organom omogoča, da osebne podatke uporabljajo za dosego svojih ciljev v obsegu, kakršnega še ni bilo.

Posamezniki vedno bolj dajejo osebne podatke na razpolago tako javno kot globalno.

Tehnologija je spremenila tako gospodarstvo kot družbeno življenje ter bi morala še naprej omogočati lažje izvajanje prostega pretoka osebnih podatkov v Uniji ter prenosa v tretje države in mednarodne organizacije, pri čemer je treba zagotoviti visoko raven varstva osebnih podatkov.

(6) Rapid technological developments and globalisation have brought new challenges for the protection of personal data.

The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly.

Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order to pursue their activities.

Natural persons increasingly make personal information available publicly and globally.

Technology has transformed both the economy and social life, and should further facilitate the free flow of personal data within the Union and the transfer to third countries and international organisations, while ensuring a high level of the protection of personal data.