Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 74
Prenos PDF

Uvodna izjava 74

Recital 74

(74) Uvesti bi bilo treba pristojnost in odgovornost upravljavca glede vsake obdelave osebnih podatkov, ki jo izvede upravljavec ali je izvedena v njegovem imenu.

Upravljavec bi moral zlasti izvajati ustrezne in učinkovite ukrepe ter biti zmožen dokazati skladnost dejavnosti obdelave s to direktivo, vključno z učinkovitostjo ukrepov.

Ti ukrepi bi morali upoštevati naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave ter tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

(74) The responsibility and liability of the controller for any processing of personal data carried out by the controller or on the controller’s behalf should be established.

In particular, the controller should be obliged to implement appropriate and effective measures and be able to demonstrate the compliance of processing activities with this Regulation, including the effectiveness of the measures.

Those measures should take into account the nature, scope, context and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons.