Navigacija
SUVP (GDPR) > Uvodna izjava 22
Prenos PDF

Uvodna izjava 22

Recital 22

(22) Vsaka obdelava osebnih podatkov v okviru dejavnosti sedeža upravljavca ali obdelovalca v Uniji bi morala biti izvedena v skladu s to uredbo, ne glede na to, ali sama obdelava poteka v Uniji.

Sedež pomeni, da se dejavnosti izvajajo dejansko in učinkovito prek ustaljenih ureditev.

Pravna oblika takih ureditev, bodisi prek izpostave bodisi prek podružnice, ki je pravna oseba, v tem pogledu ni odločujoči dejavnik.

(22) Any processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union should be carried out in accordance with this Regulation, regardless of whether the processing itself takes place within the Union.

Establishment implies the effective and real exercise of activity through stable arrangements.

The legal form of such arrangements, whether through a branch or a subsidiary with a legal personality, is not the determining factor in that respect.

Povezani članki Povezana besedila Pustite komentar
Povezani članki Povezana besedila Pustite komentar
[js-disqus]