Nawigacja
RODO > Motyw 94
Pobierz jako plik PDF

Motyw 94

Recital 94

(94) Je偶eli ocena skutk贸w dla ochrony danych wyka偶e, 偶e przy braku zabezpiecze艅, 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa oraz mechanizm贸w minimalizuj膮cych ryzyko przetwarzanie powodowa艂oby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych, a administrator wyra偶a opini臋, 偶e ryzyka tego nie da si臋 zminimalizowa膰 艣rodkami rozs膮dnymi z punktu widzenia dost臋pnych technologii i koszt贸w wdro偶enia, wtedy przed rozpocz臋ciem czynno艣ci przetwarzania nale偶y skonsultowa膰 si臋 z organem nadzorczym.

Takie wysokie ryzyko mog膮 powodowa膰 pewne rodzaje przetwarzania oraz zakres i cz臋stotliwo艣膰 przetwarzania, kt贸re mog膮 skutkowa膰 tak偶e szkod膮 lub ingerencj膮 w prawa i wolno艣ci osoby fizycznej.

Na wniosek o konsultacje organ nadzorczy powinien odpowiedzie膰 w okre艣lonym terminie.

Jednak brak reakcji ze strony organu nadzorczego w tym terminie nie powinien wyklucza膰 interwencji tego organu zgodnie z jego zadaniami i uprawnieniami ustanowionymi w niniejszym rozporz膮dzeniu, w tym uprawnieniami do zakazania operacji przetwarzania.

W ramach konsultacji mo偶na przed艂o偶y膰 organowi nadzorczemu wyniki oceny skutk贸w dla ochrony danych dokonanej w odniesieniu do danego przetwarzania, a w szczeg贸lno艣ci 艣rodki planowane w celu zminimalizowania ryzyka naruszenia praw lub wolno艣ci os贸b fizycznych.

(94) Where a data protection impact assessment indicates that the processing would, in the absence of safeguards, security measures and mechanisms to mitigate the risk, result in a high risk to the rights and freedoms of natural persons and the controller is of the opinion that the risk cannot be mitigated by reasonable means in terms of available technologies and costs of implementation, the supervisory authority should be consulted prior to the start of processing activities.

Such high risk is likely to result from certain types of processing and the extent and frequency of processing, which may result also in a realisation of damage or interference with the rights and freedoms of the natural person.

The supervisory authority should respond to the request for consultation within a specified period.

However, the absence of a reaction of the supervisory authority within that period should be without prejudice to any intervention of the supervisory authority in accordance with its tasks and powers laid down in this Regulation, including the power to prohibit processing operations.

As part of that consultation process, the outcome of a data protection impact assessment carried out with regard to the processing at issue may be submitted to the supervisory authority, in particular the measures envisaged to mitigate the risk to the rights and freedoms of natural persons.