Nawigacja
RODO > Motyw 54
Pobierz jako plik PDF

Motyw 54

Recital 54

(54) Niezb臋dne z uwagi na wzgl臋dy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego mo偶e by膰 przetwarzanie szczeg贸lnych kategorii danych osobowych bez zgody osoby, kt贸rej dane dotycz膮.

Przetwarzanie takie powinno podlega膰 konkretnym, odpowiednim 艣rodkom chroni膮cym prawa i wolno艣ci os贸b fizycznych.

W tym kontek艣cie 鈥瀦drowie publiczne鈥 nale偶y interpretowa膰 zgodnie z definicj膮 z rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 [11], czyli jako wszystkie elementy zwi膮zane ze zdrowiem, mianowicie stan zdrowia, w tym zachorowalno艣膰 i niepe艂nosprawno艣膰, czynniki warunkuj膮ce stan zdrowia, potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej, zasoby opieki zdrowotnej, oferowane us艂ugi opieki zdrowotnej i powszechny dost臋p do nich, wydatki na opiek臋 zdrowotn膮 i spos贸b jej finansowania oraz przyczyny zgon贸w.

Przetwarzanie danych dotycz膮cych zdrowia z uwagi na wzgl臋dy interesu publicznego nie powinno skutkowa膰 przetwarzaniem danych osobowych do innych cel贸w przez strony trzecie, takie jak pracodawcy, czy zak艂ady ubezpiecze艅 i banki.

(54) The processing of special categories of personal data may be necessary for reasons of public interest in the areas of public health without consent of the data subject.

Such processing should be subject to suitable and specific measures so as to protect the rights and freedoms of natural persons.

In that context, 鈥榩ublic health鈥 should be interpreted as defined in Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council聽[11], namely all elements related to health, namely health status, including morbidity and disability, the determinants having an effect on that health status, health care needs, resources allocated to health care, the provision of, and universal access to, health care as well as health care expenditure and financing, and the causes of mortality.

Such processing of data concerning health for reasons of public interest should not result in personal data being processed for other purposes by third parties such as employers or insurance and banking companies.

[11] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wsp贸lnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpiecze艅stwa w pracy (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC

[11] Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work (OJ L 354, 31.12.2008, p. 70). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2008:354:TOC