Nawigacja
RODO > Motyw 73
Pobierz jako plik PDF

Motyw 73

Recital 73

(73) W prawie Unii lub w prawie pa艅stwa cz艂onkowskiego mo偶na przewidzie膰 ograniczenia dotycz膮ce okre艣lonych zasad oraz prawa do informacji, dost臋pu do danych osobowych i ich sprostowania lub usuwania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu, decyzji opartych na profilowaniu, zawiadamiania osoby, kt贸rej dane dotycz膮, o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz okre艣lonych powi膮zanych obowi膮zk贸w administrator贸w, o ile jest to niezb臋dne i proporcjonalne w spo艂ecze艅stwie demokratycznym, by zapewni膰 bezpiecze艅stwo publiczne, w tym ochron臋 偶ycia ludzkiego 鈥 w szczeg贸lno艣ci w ramach reakcji na kl臋ski 偶ywio艂owe lub katastrofy spowodowane przez cz艂owieka 鈥 zapobieganie przest臋pczo艣ci, prowadzenie post臋powa艅 przygotowawczych, 艣ciganie czyn贸w zabronionych, lub wykonywanie kar, w tym ochron臋 przed zagro偶eniami dla bezpiecze艅stwa publicznego i zapobieganie takim zagro偶eniom lub zapobieganie naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, ochron臋 innych wa偶nych cel贸w le偶膮cych w og贸lnym interesie publicznym Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, w szczeg贸lno艣ci wa偶nego interesu gospodarczego lub finansowego Unii lub pa艅stwa cz艂onkowskiego, prowadzenie rejestr贸w publicznych z uwagi na wzgl臋dy og贸lnego interesu publicznego, dalsze przetwarzanie zarchiwizowanych danych osobowych w celu dostarczenia konkretnych informacji o postawie politycznej w ramach dawnych system贸w pa艅stw totalitarnych lub ochron臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮, lub praw i wolno艣ci innych os贸b, w tym cele w dziedzinie ochrony socjalnej, zdrowia publicznego i cele humanitarne.

Ograniczenia te powinny by膰 zgodne z wymogami Karty praw podstawowych oraz Europejskiej konwencji o ochronie praw cz艂owieka i podstawowych wolno艣ci.

(73) Restrictions concerning specific principles and the rights of information, access to and rectification or erasure of personal data, the right to data portability, the right to object, decisions based on profiling, as well as the communication of a personal data breach to a data subject and certain related obligations of the controllers may be imposed by Union or Member State law, as far as necessary and proportionate in a democratic society to safeguard public security, including the protection of human life especially in response to natural or manmade disasters, the prevention, investigation and prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security, or of breaches of ethics for regulated professions, other important objectives of general public interest of the Union or of a Member State, in particular an important economic or financial interest of the Union or of a Member State, the keeping of public registers kept for reasons of general public interest, further processing of archived personal data to provide specific information related to the political behaviour under former totalitarian state regimes or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, including social protection, public health and humanitarian purposes.

Those restrictions should be in accordance with the requirements set out in the Charter and in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.