Nawigacja
RODO > Motyw 15
Pobierz jako plik PDF

Motyw 15

Recital 15

(15) Aby zapobiec powa偶nemu ryzyku obchodzenia prawa, ochrona os贸b fizycznych powinna by膰 neutralna pod wzgl臋dem technicznym i nie powinna zale偶e膰 od stosowanych technik.

Ochrona os贸b fizycznych powinna mie膰 zastosowanie do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz do przetwarzania r臋cznego, je偶eli dane osobowe znajduj膮 si臋 lub maj膮 si臋 znale藕膰 w zbiorze danych.

Zbiory lub zestawy zbior贸w oraz ich strony tytu艂owe, kt贸re nie s膮 uporz膮dkowane wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w nie powinny by膰 obj臋te zakresem niniejszego rozporz膮dzenia.

(15) In order to prevent creating a serious risk of circumvention, the protection of natural persons should be technologically neutral and should not depend on the techniques used.

The protection of natural persons should apply to the processing of personal data by automated means, as well as to manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a filing system.

Files or sets of files, as well as their cover pages, which are not structured according to specific criteria should not fall within the scope of this Regulation.