Nawigacja
RODO > Motyw 109
Pobierz jako plik PDF

Motyw 109

Recital 109

(109) Mo偶liwo艣膰 korzystania przez administratora lub podmiot przetwarzaj膮cy ze standardowych klauzul ochrony danych przyj臋tych przez Komisj臋 lub organ nadzorczy nie powinna stanowi膰 dla administratora lub podmiotu przetwarzaj膮cego przeszkody, by standardowe klauzule ochrony danych w艂膮czy膰 do szerszej umowy, takiej jak umowa mi臋dzy wspomnianym podmiotem przetwarzaj膮cym a innym podmiotem przetwarzaj膮cym, ani by doda膰 inne klauzule lub dodatkowe zabezpieczenia, pod warunkiem 偶e nie s膮 one bezpo艣rednio lub po艣rednio sprzeczne ze standardowymi klauzulami umownymi przyj臋tymi przez Komisj臋 lub organ nadzorczy ani nie naruszaj膮 podstawowych praw lub wolno艣ci os贸b, kt贸rych dane dotycz膮.

Nale偶y zach臋ca膰 administrator贸w i podmioty przetwarzaj膮ce, by w drodze zobowi膮za艅 umownych przewidywa艂y dodatkowe zabezpieczenia, stanowi膮ce uzupe艂nienie dla standardowych klauzul ochrony.

(109) The possibility for the controller or processor to use standard data-protection clauses adopted by the Commission or by a supervisory authority should prevent controllers or processors neither from including the standard data-protection clauses in a wider contract, such as a contract between the processor and another processor, nor from adding other clauses or additional safeguards provided that they do not contradict, directly or indirectly, the standard contractual clauses adopted by the Commission or by a supervisory authority or prejudice the fundamental rights or freedoms of the data subjects.

Controllers and processors should be encouraged to provide additional safeguards via contractual commitments that supplement standard protection clauses.