Nawigacja
RODO > Motyw 83
Pobierz jako plik PDF

Motyw 83

Recital 83

(83) W celu zachowania bezpiecze艅stwa i zapobiegania przetwarzaniu niezgodnemu z niniejszym rozporz膮dzeniem administrator lub podmiot przetwarzaj膮cy powinni oszacowa膰 ryzyko w艂a艣ciwe dla przetwarzania oraz wdro偶y膰 艣rodki 鈥 takie jak szyfrowanie 鈥 minimalizuj膮ce to ryzyko.

艢rodki takie powinny zapewni膰 odpowiedni poziom bezpiecze艅stwa, w tym poufno艣膰, oraz uwzgl臋dnia膰 stan wiedzy technicznej oraz koszty ich wdro偶enia w stosunku do ryzyka i charakteru danych osobowych podlegaj膮cych ochronie.

Oceniaj膮c ryzyko w zakresie bezpiecze艅stwa danych, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 ryzyko zwi膮zane z przetwarzaniem danych osobowych 鈥 takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dost臋p do danych osobowych przesy艂anych, przechowywanych lub w inny spos贸b przetwarzanych 鈥 i mog膮ce w szczeg贸lno艣ci prowadzi膰 do uszczerbku fizycznego, szk贸d maj膮tkowych lub niemaj膮tkowych.

(83) In order to maintain security and to prevent processing in infringement of this Regulation, the controller or processor should evaluate the risks inherent in the processing and implement measures to mitigate those risks, such as encryption.

Those measures should ensure an appropriate level of security, including confidentiality, taking into account the state of the art and the costs of implementation in relation to the risks and the nature of the personal data to be protected.

In assessing data security risk, consideration should be given to the risks that are presented by personal data processing, such as accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed which may in particular lead to physical, material or non-material damage.