Nawigacja
RODO > Motyw 161
Pobierz jako plik PDF

Motyw 161

Recital 161

(161) Do cel贸w wyra偶enia zgody na udzia艂 w badaniach naukowych podczas pr贸b klinicznych zastosowanie powinny mie膰 stosowne przepisy rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 [15].

(161) For the purpose of consenting to the participation in scientific research activities in clinical trials, the relevant provisions of Regulation (EU) No聽536/2014 of the European Parliament and of the Council聽[15]聽should apply.

[15] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie bada艅 klinicznych produkt贸w leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC

[15] Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:158:TOC