Nawigacja
RODO > Motyw 106
Pobierz jako plik PDF

Motyw 106

Recital 106

(106) Komisja powinna monitorowa膰 obowi膮zywanie decyzji o stopniu ochrony w pa艅stwie trzecim, na terytorium lub w okre艣lonym sektorze w pa艅stwie trzecim lub w organizacji mi臋dzynarodowej, oraz monitorowa膰 funkcjonowanie decyzji przyj臋tych na podstawie art.

25 ust.

6 lub art.

26 ust.

4 dyrektywy 95/46/WE.

W swoich decyzjach stwierdzaj膮cych odpowiedni stopie艅 ochrony Komisja powinna przewidzie膰 mechanizm okresowego przegl膮du ich funkcjonowania.

Taki okresowy przegl膮d powinna ona przeprowadza膰 w konsultacji z danym pa艅stwem trzecim lub dan膮 organizacj膮 mi臋dzynarodow膮 i powinna w nim uwzgl臋dnia膰 wszelkie maj膮ce znaczenie zmiany w tym pa艅stwie trzecim lub tej organizacji mi臋dzynarodowej.

Prowadz膮c monitorowanie i dokonuj膮c okresowych przegl膮d贸w, Komisja powinna uwzgl臋dni膰 stanowisko i wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady, a tak偶e innych odpowiednich organ贸w i 藕r贸de艂.

Komisja powinna w rozs膮dnym terminie oceni膰 funkcjonowanie decyzji wspomnianego drugiego typu i przekaza膰 wszelkie odpowiednie wnioski komitetowi w rozumieniu rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 [12] ustanowionemu na mocy niniejszego rozporz膮dzenia, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(106) The Commission should monitor the functioning of decisions on the level of protection in a third country, a territory or specified sector within a third country, or an international organisation, and monitor the functioning of decisions adopted on the basis of Article聽25(6) or Article聽26(4) of Directive聽95/46/EC.

In its adequacy decisions, the Commission should provide for a periodic review mechanism of their functioning.

That periodic review should be conducted in consultation with the third country or international organisation in question and take into account all relevant developments in the third country or international organisation.

For the purposes of monitoring and of carrying out the periodic reviews, the Commission should take into consideration the views and findings of the European Parliament and of the Council as well as of other relevant bodies and sources.

The Commission should evaluate, within a reasonable time, the functioning of the latter decisions and report any relevant findings to the Committee within the meaning of Regulation (EU) No聽182/2011 of the European Parliament and of the Council聽[12]聽as established under this Regulation, to the European Parliament and to the Council.

[12] Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiaj膮ce przepisy i zasady og贸lne dotycz膮ce trybu kontroli przez pa艅stwa cz艂onkowskie wykonywania uprawnie艅 wykonawczych przez Komisj臋 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC

[12] Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2011:055:TOC