Nawigacja
RODO > Motyw 68
Pobierz jako plik PDF

Motyw 68

Recital 68

(68) Aby zyska膰 wi臋ksz膮 kontrol臋 nad swoimi danymi w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna tak偶e mie膰 mo偶liwo艣膰 otrzymywania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸rych dostarczy艂a administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesy艂ania ich innemu administratorowi.

Administrator贸w danych nale偶y zach臋ca膰 do opracowywania interoperacyjnych format贸w, kt贸re umo偶liwiaj膮 przenoszenie danych.

Prawo to powinno mie膰 zastosowanie w przypadkach, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, dostarczy艂a danych osobowych za w艂asn膮 zgod膮 lub gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy.

Nie powinno mie膰 zastosowania, je偶eli przetwarzanie opiera si臋 na innej podstawie prawnej ni偶 zgoda lub umowa.

Prawa tego 鈥 z uwagi na jego charakter 鈥 nie powinno si臋 wykonywa膰 w stosunku do administrator贸w przetwarzaj膮cych dane osobowe w ramach wykonywania obowi膮zk贸w publicznych.

Dlatego nie powinno ono mie膰 zastosowania w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezb臋dne do wywi膮zania si臋 z obowi膮zku prawnego, kt贸remu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w艂adzy publicznej powierzonej administratorowi.

Przys艂uguj膮ce osobie, kt贸rej dane dotycz膮, prawo do przes艂ania lub otrzymania swoich danych osobowych nie powinno nak艂ada膰 na administrator贸w obowi膮zku prowadzenia lub wprowadzenia kompatybilnych technicznie system贸w przetwarzania.

Je偶eli okre艣lony zestaw danych osobowych odnosi si臋 do wi臋cej ni偶 jednej osoby, kt贸rej dane dotycz膮, prawo do otrzymania danych osobowych nie powinno powodowa膰 uszczerbku dla praw i wolno艣ci innych os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, na podstawie niniejszego rozporz膮dzenia.

Prawo to powinno ponadto pozostawa膰 bez uszczerbku dla prawa osoby, kt贸rej dane dotycz膮, do spowodowania, by dane osobowe zosta艂y usuni臋te, oraz bez uszczerbku dla ogranicze艅 tego prawa okre艣lonych w niniejszym rozporz膮dzeniu i nie powinno w szczeg贸lno艣ci skutkowa膰 usuni臋ciem danych osobowych dotycz膮cych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, kt贸rych osoba ta dostarczy艂a do wykonania umowy, o ile i w takim zakresie, w jakim te dane osobowe s膮 niezb臋dne do wykonania tej umowy.

O ile jest to technicznie mo偶liwe, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, powinna mie膰 prawo do spowodowania, by dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez jednego administratora bezpo艣rednio innemu administratorowi.

(68) To further strengthen the control over his or her own data, where the processing of personal data is carried out by automated means, the data subject should also be allowed to receive personal data concerning him or her which he or she has provided to a controller in a structured, commonly used, machine-readable and interoperable format, and to transmit it to another controller.

Data controllers should be encouraged to develop interoperable formats that enable data portability.

That right should apply where the data subject provided the personal data on the basis of his or her consent or the processing is necessary for the performance of a contract.

It should not apply where processing is based on a legal ground other than consent or contract.

By its very nature, that right should not be exercised against controllers processing personal data in the exercise of their public duties.

It should therefore not apply where the processing of the personal data is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of an official authority vested in the controller.

The data subject’s right to transmit or receive personal data concerning him or her should not create an obligation for the controllers to adopt or maintain processing systems which are technically compatible.

Where, in a certain set of personal data, more than one data subject is concerned, the right to receive the personal data should be without prejudice to the rights and freedoms of other data subjects in accordance with this Regulation.

Furthermore, that right should not prejudice the right of the data subject to obtain the erasure of personal data and the limitations of that right as set out in this Regulation and should, in particular, not imply the erasure of personal data concerning the data subject which have been provided by him or her for the performance of a contract to the extent that and for as long as the personal data are necessary for the performance of that contract.

Where technically feasible, the data subject should have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another.