Nawigacja
RODO > Motyw 38
Pobierz jako plik PDF

Motyw 38

Recital 38

(38) Szczeg贸lnej ochrony danych osobowych wymagaj膮 dzieci, gdy偶 mog膮 one by膰 mniej 艣wiadome ryzyka, konsekwencji, zabezpiecze艅 i praw przys艂uguj膮cych im w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych.

Taka szczeg贸lna ochrona powinna mie膰 zastosowanie przede wszystkim do wykorzystywania danych osobowych dzieci do cel贸w marketingowych lub do tworzenia profili osobowych lub profili u偶ytkownika oraz do zbierania danych osobowych dotycz膮cych dzieci, gdy korzystaj膮 one z us艂ug skierowanych bezpo艣rednio do nich.

Zgoda osoby sprawuj膮cej w艂adz臋 rodzicielsk膮 lub opiek臋 nie powinna by膰 konieczna w przypadku us艂ug profilaktycznych lub doradczych oferowanych bezpo艣rednio dziecku.

(38) Children merit specific protection with regard to their personal data, as they may be less aware of the risks, consequences and safeguards concerned and their rights in relation to the processing of personal data.

Such specific protection should, in particular, apply to the use of personal data of children for the purposes of marketing or creating personality or user profiles and the collection of personal data with regard to children when using services offered directly to a child.

The consent of the holder of parental responsibility should not be necessary in the context of preventive or counselling services offered directly to a child.