Nawigacja
RODO > Motyw 21
Pobierz jako plik PDF

Motyw 21

Recital 21

(21) Niniejsze rozporz膮dzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE [8], w szczeg贸lno艣ci dla zasad odpowiedzialno艣ci us艂ugodawc贸w b臋d膮cych po艣rednikami, o kt贸rych to zasadach mowa w art.

12鈥15 tej dyrektywy.

Dyrektywa ta ma przyczynia膰 si臋 do w艂a艣ciwego funkcjonowania rynku wewn臋trznego przez zapewnienie swobodnego przep艂ywu us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego mi臋dzy pa艅stwami cz艂onkowskimi.

(21) This Regulation is without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council聽[8], in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive.

That Directive seeks to contribute to the proper functioning of the internal market by ensuring the free movement of information society services between Member聽States.

[8] Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niekt贸rych aspekt贸w prawnych us艂ug spo艂ecze艅stwa informacyjnego, w szczeg贸lno艣ci handlu elektronicznego w ramach rynku wewn臋trznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

[8] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (鈥楧irective on electronic commerce鈥) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC