Навігація
Завантажити в PDF

Преамбула 21

Recital 21

(21) Цим Регламентом дотримано застосування Директиви Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС [8], зокрема норм статей 12 – 15 зазначеної Директиви про відповідальність надавачів посередницьких послуг.

Зазначену Директиву спрямовано на сприяння належному функціонуванню внутрішнього ринку шляхом забезпечення вільного руху надання послуг інформаційного суспільства між державами-членами.

(21) This Regulation is without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council [8], in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive.

That Directive seeks to contribute to the proper functioning of the internal market by ensuring the free movement of information society services between Member States.

[8] Директива Європейського Парламенту і Ради 2000/31/ЄС від 8 червня 2000 року про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку (“Директива про електронну комерцію”) (OB L 178, 17.07.2000, с. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC

[8] Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2000:178:TOC