Nawigacja
RODO > Motyw 17
Pobierz jako plik PDF

Motyw 17

Recital 17

(17) Do przetwarzania danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii ma zastosowanie rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 [6].

Rozporz膮dzenie (WE) nr 45/2001 oraz inne unijne akty prawne maj膮ce zastosowanie do takiego przetwarzania danych osobowych nale偶y dostosowa膰 do zasad i przepis贸w ustanowionych w niniejszym rozporz膮dzeniu oraz stosowa膰 w 艣wietle niniejszego rozporz膮dzenia.

Aby zapewni膰 solidne i sp贸jne ramy ochrony danych w Unii, nale偶y po przyj臋ciu niniejszego rozporz膮dzenia dokona膰 koniecznych modyfikacji rozporz膮dzenia (WE) nr 45/2001, tak by umo偶liwi膰 jego stosowanie r贸wnocze艣nie z niniejszym rozporz膮dzeniem.

(17) Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council聽[6]聽applies to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies.

Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data should be adapted to the principles and rules established in this Regulation and applied in the light of this Regulation.

In order to provide a strong and coherent data protection framework in the Union, the necessary adaptations of Regulation (EC) No聽45/2001 should follow after the adoption of this Regulation, in order to allow application at the same time as this Regulation.

[6] Rozporz膮dzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wsp贸lnotowe i o swobodnym przep艂ywie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC

[6] Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (OJ L 8, 12.1.2001, p. 1). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2001:008:TOC