Navigatie
AVG (GDPR) > Artikel 99. Inwerkingtreding en toepassing
Download PDF

Artikel 99 AVG (GDPR). Inwerkingtreding en toepassing

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.