Navigáció
GDPR > 99. cikk. Hatálybalépés és alkalmazás
Letöltés PDF

99. cikk GDPR. Hatálybalépés és alkalmazás

Article 99 GDPR. Entry into force and application

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

(2) Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

2. It shall apply from 25 May 2018.