Navigacija
BDAR (GDPR) > 99 straipsnis. Įsigaliojimas ir taikymas
Atsisiųsti kaip PDF

99 straipsnis BDAR. Įsigaliojimas ir taikymas

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Jis taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.

2. It shall apply from 25 May 2018.