Navigare
GDPR > Articolul 99. Intrare în vigoare și aplicare
Descarcă PDF

Articolul 99 GDPR. Intrare în vigoare și aplicare

Article 99 GDPR. Entry into force and application

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

(2) Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.