Suunnistus
GDPR > 99 artikla. Voimaantulo ja soveltaminen
Lataa PDF

99 artikla GDPR. Voimaantulo ja soveltaminen

Article 99 GDPR. Entry into force and application

1. Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

1. This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

2. Sitä sovelletaan 25 päivästä toukokuuta 2018.

2. It shall apply from 25 May 2018.