Navigace
ONOOÚ (GDPR) > Bod odůvodnění 27
Stáhnout

Bod odůvodnění 27

Recital 27

(27) Toto nařízení se nevztahuje na osobní údaje zesnulých osob.

Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se zpracování osobních údajů zesnulých osob.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.