Navigare
GDPR > Considerentul 27
Descarcă PDF

Considerentul 27

Recital 27

(27) Prezentul regulament nu se aplică datelor cu caracter personal referitoare la persoane decedate.

Statele membre pot să prevadă norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoane decedate.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.