Navigácia
GDPR > Odôvodnenie 27
Download PDF

Odôvodnenie 27

Recital 27

(27) Toto nariadenie sa neuplatňuje na osobné údaje zosnulých osôb.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov zosnulých osôb.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.