Навигация
GDPR > Съображение 27
Изтегляне на PDF

Съображение 27

Recital 27

(27) Настоящият регламент не следва да се прилага за личните данни на починали лица.

Държавите членки могат да предвидят правила във връзка с обработването на лични данни на починали лица.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.