Navigering
GDPR > Skäl 27
Hämta PDF

Skäl 27

Recital 27

(27) Denna förordning gäller inte behandling av personuppgifter rörande avlidna personer.

Medlemsstaterna får fastställa bestämmelser för behandlingen av personuppgifter rörande avlidna personer.

(27) This Regulation does not apply to the personal data of deceased persons.

Member States may provide for rules regarding the processing of personal data of deceased persons.